Rychlý kontakt +420 266 317 766

Kontrolér je součástí přístupového systému. Obsahuje potřebnou elektroniku a svorkovnice pro připojení napájení, čtečky, elektrického zámku a dalších zařízení. V paměti kontroléru jsou uložena identifikační data jednotlivých čipů. Způsob připojení čtečky odpovídá přenosovému protokolu dat mezi čtečkou a řídící jednotkou – kontrolérem. V našich instalacích používáme protokoly iButton. Načítání nebo mazání čipů v paměti kontroléru a nastavování základních uživatelských parametrů můžeme provádět pomocí MASTER KARTY, tlačítek nebo propojek na kontroléru. Pokud používáme k administraci dat počítačový software používáme pro přenos dat mezi kontrolérem a počítačem převodníky nebo vybrané typy načítacích čteček. Tomu odpovídá i způsob připojení k počítači. Používají se kabely USB, MICRO USB, kabely s koncovkami RJ 45 nebo speciálními konektory. Načtení identifikačních dat čipů do systému usnadňuje použití načítací čtečky. Při výpadku napájení zůstanou data v kontroléru zachována.

4.3. Kontrolér IRONLOGIC.